Website TMĐT của chúng tôi đang trong quá trình thử nghiệm để hoàn thiện vì vậy tất cả dữ liệu hiện tại chỉ là dữ liệu kiểm tra hệ thống không có giá trị giao dịch

Kiwa

Kiwa

Kiwa: vì lòng tin, chất lượng và sự tiến bộ

Chúng tôi là Kiwa, một nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới về kiểm tra, kiểm tra và chứng nhận (TIC). Với dịch vụ chứng nhận, kiểm tra, thử nghiệm, đào tạo và công nghệ của chúng tôi, chúng tôi tạo niềm tin vào các sản phẩm, dịch vụ, quy trình, hệ thống quản lý và nhân viên của khách hàng.Chúng tôi hoạt động trong nhiều lĩnh vực và chủ đề, Thị trường chúng tôi đang hoạt động trong các lĩnh vực từ xây dựng và cung cấp năng lượng cho nước uống, nông nghiệp, thức ăn, thực phẩm và chăm sóc sức khoẻ. Chủ đề bao gồm các hệ thống quản lý, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và thử nghiệm phòng thí nghiệm, trong số nhiều người khác. Chúng tôi có khách hàng trong các ngành công nghiệp sản xuất và chế biến, (kinh doanh) dịch vụ, công cộng và tư nhân tiện ích, chính phủ và các tổ chức quốc tế. Kiwa sử dụng hơn 4.500 người tại hơn 100 văn phòng tại hơn 40 quốc gia trên thế giới, chủ yếu ở Châu Âu, Châu Á và Châu Mỹ La tinh.
Sử dụng menu 'Other Kiwa sites' ở trên cùng bên phải của màn hình để truy cập các trang web của các quốc gia Kiwa khác nhau.
Độc lập
Kiwa là độc lập và không tham gia vào sản xuất, kinh doanh hoặc các hoạt động khác mà có thể gây nguy hiểm cho sự công bằng của Kiwa. Không có ảnh hưởng từ bên ngoài đối với các quyết định hoặc ý kiến ​​của Kiwa về kết quả hoạt động của Kiwa như chứng nhận, kiểm tra, kiểm tra hoặc công nghệ và dịch vụ dữ liệu. Ban lãnh đạo và nhân viên của Kiwa hiểu tầm quan trọng rất quan trọng của tính khách quan và sự công bằng trong việc thực hiện chứng nhận, kiểm tra và kiểm tra. Do đó, Kiwa phân tích các hoạt động của mình một cách thường xuyên để xác định các xung đột lợi ích có thể xảy ra để đảm bảo tính khách quan và sự không thiên vị. Ngoài ra, Kiwa được đánh giá bởi các tổ chức công nhận, kiểm toán bởi các tổ chức bên ngoài và có thẩm quyền của các cơ quan chính phủ.

Giảm 34%
8,000,000 VND 5,290,000 VND
Giảm 31%
6,200,000 VND 4,300,000 VND
Giảm 14%
990,000 VND 850,000 VND
Giảm 14%
349,000 VND 300,000 VND
Giảm 12%
10,890,000 VND 9,583,200 VND
Giảm 12%
11,390,000 VND 10,023,200 VND
Giảm 12%
9,150,000 VND 8,052,000 VND
Giảm 8%
195,000 VND 180,000 VND
Giảm 7%
150,000 VND 140,000 VND
Giảm 4%
5,190,000 VND 4,990,000 VND
Giảm 3%

Tặng 1 bộ loa mini​ và phiếu quà tặng trị giá 200,000đ​ 

12,290,000 VND 11,921,300 VND