Website TMĐT của chúng tôi đang trong quá trình thử nghiệm để hoàn thiện vì vậy tất cả dữ liệu hiện tại chỉ là dữ liệu kiểm tra hệ thống không có giá trị giao dịch

Công nghệ hai dàn lạnh độc lập Twin Cooling Plus TM độc quyền của Samsung Công nghệ hai dàn lạnh độc lập Twin Cooling Plus TM độc quyền của Samsung