Website TMĐT của chúng tôi đang trong quá trình thử nghiệm để hoàn thiện vì vậy tất cả dữ liệu hiện tại chỉ là dữ liệu kiểm tra hệ thống không có giá trị giao dịch

Màn hình "QLED" mà Samsung mới đăng kí thương hiệu là gì, nó khác gì với TV lượng tử hiện nay? Màn hình "QLED" mà Samsung mới đăng kí thương hiệu là gì, nó khác gì với TV lượng tử hiện nay?